Αντιμετώπιση των Προκλήσεων της Ασφάλειας Τροφίμων
στον άτυπο τομέα της Αφρικής

αξιοποιώντας καινοτόμες στρατηγικές και use cases

Αντιμετώπιση των Προκλήσεων της Ασφάλειας Τροφίμων
στον άτυπο τομέα της Αφρικής

αξιοποιώντας καινοτόμες στρατηγικές και use cases

FS4Africa

Σε τι αφορά;

Το έργο FS4Africa στοχεύει στη βελτίωση των συστημάτων ασφάλειας τροφίμων στην Αφρική – με ιδιαίτερη έμφαση στον άτυπο τομέα – μέσω του μετασχηματισμού της τοπικής αγοράς που ενισχύει την επισιτιστική ασφάλεια και το περιφερειακό εμπόριο, μειώνοντας ταυτόχρονα τις αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, τη βιοποικιλότητα, την υγεία και την κοινωνία.
0
ΕΤΑΙΡΟΙ
0
ΧΩΡΕΣ
Βασικοί Στόχοι

Το Όραμα του FS4Africa

Nα καταστεί περισσότερο κατανοητός ο ρόλος της ασφάλειας τροφίμων

αναλύοντας το ευνοϊκό περιβάλλον, τις τοπικές αλυσίδες αξίας και τα use cases που παράγουν δεδομένα και στοιχεία για τους παράγοντες του εμπορίου στον άτυπο τομέα.

Να αναπτυχθούν κυβερνητικές πολιτικές, επιχειρηματικές έννοιες και εργαλεία

που μετασχηματίζουν τις τοπικές αγορές για τη βελτίωση της ασφάλειας τροφίμων στον άτυπο τομέα και την πιθανή ενσωμάτωση στο επίσημο σύστημα τροφίμων.

Να αναπτυχθούν και να δημιουργηθουν από κοινού λύσεις και επιχειρηματικά εγχειρήματα

βασισμένα σε μια προσέγγιση πολυεταιρικής συνεργασίας για την ασφάλεια τροφίμων.

Να εκκολαφθούν, επιταχυνθούν και αναβαθμιστούν λύσεις μέσω ένος δικτύου Κόμβων Καινοτομίας

εμπλέκοντας και εκπαιδεύοντας τοπικές ΜμΕ, νεοφυείς επιχειρήσεις και επιχειρηματίες δεδομένου του χαμηλότερου κόστους για την πιστοποίηση και την αξιολόγηση συμμόρφωσης.

Να εκτιμηθεί ο αντίκτυπος των λύσεων για την ασφάλεια τροφίμων, περιορίζοντας τους κινδύνους

στην επισιτιστική ασφάλεια, κυκλικότητα, βιωσιμότητα και βιοποικιλότητα.

Να ενσωματωθούν οι λύσεις για την ασφάλεια των τροφίμων σε στρατηγικές ατζέντες

για την χάραξη πολιτικής και την έρευνα δεσμεύοντας τους ενδιαφερόμενους και την κοινωνία.

Πρόσφατα νέα

Τα πιο πρόσφατα νέα σχετικά με το έργο

Εγγραφή στο newsletter

Μάθετε περισσότερα για το έργο

Use Cases

Use Case 1:
Βιώσιμη Διαχείριση Αφλατοξίνης
με την προσέγγιση της Καινοτομίας Σύγκλισης Τροφίμων (Food Convergence Innovation)

Έλεγχος αφλατοξίνης μέσω (1) προγραμμάτων αναπαραγωγής ανθεκτικών στην αφλατοξίνη σε βασικές καλλιέργειες αραβοσίτου και αραχίδας με βιταμίνη Ε στην Κένυα και (2) βιώσιμης ενίσχυσης δικτύων συνεργασίας με την προσέγγιση της Καινοτομίας Σύγκλισης Τροφίμων (Food Convergence Innovation) στη Νιγηρία και τη Γκάνα. Στόχος είναι να γίνει γνωστή η δυνατότητα διαχείρισης μυκοτοξινών.

Αλυσίδα αξίας: Αραχίδα και ποικιλίες αραβοσίτου
Συμμετέχουσες Χώρες: Νιγηρία, Γκάνα, Κένυα

Use Case 2:
Περιορισμός χρήσης και
κατάχρησης φυτοφαρμάκων

Προώθηση λύσεων που ελαχιστοποιούν την κατάχρηση φυτοφαρμάκων κατά την παραγωγή και τη διαχείριση μετά τη συγκομιδή οσπρίων και λαχανικών. Ανάπτυξη ικανοτήτων στη χρήση ερμητικής αποθήκευσης, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης σακουλών PICS και άλλων στρατηγικών που αφορούν στη μείωση του κινδύνου της διατροφικής έκθεσης σε υπολείμματα φυτοφαρμάκων, στην ανθεκτικότητα των υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων στο περιβάλλον, στην αντιμικροβιακή αντοχή των ζώων από την υπερβολική έκθεση σε φυτοφάρμακα.

Αλυσίδα αξίας: Όσπρια και λαχανικά
Συμμετέχουσες Χώρες: Μπενίν, Γκάνα, Νιγηρία

Use Case 3:
Ασφαλής και υγιεινή παραγωγή λαχανικών και ψαριών μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας και κινητής επικοινωνίας

Εξασφάλιση της ασφάλειας του νερού που ανακυκλώνεται στα Συστήματα Ανακυκλοφορίας Υδατοκαλλιέργειας (RAS) όπου καλλιεργούνται ψάρια και λαχανικά, καθώς και προϊόντα που συλλέγονται από αυτές τις εγκαταστάσεις για χρήση ως τροφή.

Αλυσίδα αξίας: Υδατοκαλλιέργειες (ψάρι και λαχανικά)
Συμμετέχουσες Χώρες: Νιγηρία, Καμερούν

Use Case 4:
Μικροβιολογική ποιότητα ντοματών
και φυλλώδων λαχανικών από το αγρόκτημα στο πιάτο

Εξάλειψη της μόλυνσης των ντοματών και των φυλλώδων λαχανικών (που παράγονται και πωλούνται από μικροκαλλιεργητές) με βακτηριακά παθογόνα όπως το Escherichia coli και Salmonella spp. λόγω των ανθυγιεινών συνθηκών τόσο κατά το στάδιο πριν αλλά και μετά τη συγκομιδή της παραγωγής.

Αλυσίδα αξίας: Ντομάτες και φυλλώδη λαχανικά
Συμμετέχουσες Χώρες: Νότια Αφρική

FS4Africa

Αποτελέσματα

Καταγραφή πολιτικών και συστάσεων για την Ασφάλεια Τροφίμων

 • Προσεγγίσεις και βέλτιστες πρακτικές για την Ασφάλεια Τροφίμων (προσδιορισμός και ανάλυση ≥3 προσεγγίσεων και βέλτιστων πρακτικών για την Ασφάλεια Τροφίμων)
 • Συστάσεις Πολιτικής (≥5 Λευκές Βίβλοι με συστάσεις και οδηγίες)

Κόμβος Ανταλλαγής Γνώσης για την Ασφάλεια Τροφίμων

 • Πλατφόρμα Γνώσης σχετικά με την Ασφάλεια Τροφίμων
 • Νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την Ασφάλεια Τροφίμων
 • Οδηγίες προς τους φορείς χάραξης πολιτικής για τη βελτίωση της ασφάλειας τροφίμων

Πλαίσιο βελτίωσης της Ασφάλειας Τροφίμων

 • 1 σύνολο συστάσεων και προτάσεων για τους κινδύνους της ασφάλειας τροφίμων και τις ανάγκες διαχείρισης στον άτυπο τομέα
 • Ψηφιακός χάρτης ενδιαφερόμενων φορέων για την Ασφάλεια Τροφίμων
 • Υποστήριξη και τεκμηρίωση επικοινωνίας (≥5 ενημερώσεις πολιτικής για τη λήψη αποφάσεων από τους φορείς χάραξης πολιτικής βασισμένη σε δεδομένα)
 • Ενδιάμεσο μοντέλο προσέγγισης για την ασφάλεια τροφίμων (μοντέλο προσέγγισης για τη μετάβαση του άτυπου τομέα σε έναν ημι-άτυπο τομέα)
 • 4 πιλοτικά συστήματα για τη δοκιμή και εξέταση της χρησιμότητας της προσέγγισης
 • Διδάγματα από τα use cases (Βέλτιστες πρακτικές και εμβάθυνση από την υιοθέτηση των λύσεων στα 4 use cases)

Οικοσύστημα FS4Africa

 • Κατάλογος Use Case
 • Δίκτυο Καινοτομίας FS4Africa (Ένα δυναμικό και βιώσιμο οικοσύστημα καινοτομίας με ≥200 ενδιαφερόμενους)
 • Ανάπτυξη Ικανοτήτων (≥10 δράσεις δράσεις εκκόλαψης και επιτάχυνσης με ≥100 συμμετέχοντες)
 • Καινοτόμες λύσεις μέσω Ανοικτής Πρόσκλησης (ανάπτυξη και υιοθέτηση ≥10 λύσεων)
FS4Africa

Πλατφόρμα Γνώσης σχετικά με την Ασφάλεια Τροφίμων

Ένας διαδικτυακός κόμβος που φιλοξενεί τις πιο πρόσφατες, σχετικές και πρακτικές γνώσεις για την ασφάλεια των τροφίμων για την Αφρική. Θα συνδέει επαγγελματίες και ειδικούς (φυσικά πρόσωπα και οργανισμούς) στην πλατφόρμα για να διευκολύνει την ανταλλαγή γνώσεων.

Η πλατφόρμα θα περιλαμβάνει περιεχόμενο σε πραγματικό χρόνο και ένα σύστημα διαχείρισης της κοινότητας, που θα αποτελείται από τα εξής:

 • Βιβλιοθήκη περιεχομένου για την Ασφάλεια Τροφίμων, με ειδική ταξινόμηση, φίλτρα και με συνεχή επιμέλεια νέου σχετικού περιεχομένου.
 • Μηχανή αναζήτησης: Το περιεχόμενο της βάσης δεδομένων θα είναι εύκολα αναζητήσιμο, χρησιμοποιώντας τεχνολογία δυναμικής αναζήτησης.
 • Συνεργατικά Εργαλεία: Η πλατφόρμα θα περιλαμβάνει μια ενότητα φόρουμ για την συνεργασία περιεχομένου.

ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

Για να τροφοδοτήσει την αναπτυξιακή τροχιά των λύσεων για την ασφάλεια τροφίμων, το έργο FS4Africa θα δρομολογήσει 2 Ανοιχτές Προσκλήσεις με στόχο τουλάχιστον 15 έργα συνολικά για την παροχή οικονομικής υποστήριξης σε τρίτους φορείς, ως μηχανισμό για τη μεγιστοποίηση του αντίκτυπου του έργου και την επιτάχυνση της επέκτασης του δικτύου.

 • Η 1η Ανοικτή Πρόσκληση στοχεύει στην παροχή οικονομικής υποστήριξης σε ενδιαφερόμενους φορείς έρευνας και τεχνολογίας (start-ups, ΜμΕ, ερευνητικούς οργανισμούς και άλλους διεπιστημονικούς φορείς) για τη δοκιμή, την επικύρωση και την ενίσχυση των επιχειρηματικών ιδεών και εργαλείων του έργου ή την ανάπτυξη ιδεών και εργαλείων που συμβάλλουν στους στόχους του έργου που μπορούν στη συνέχεια να εισαχθούν στην αγορά.
10 έργα σε 10 δικαιούχους της 1ης Ανοικτής Πρόσκλησης
(600 χιλ. ευρώ - μέχρι 60 χιλ. ευρώ για κάθε δικαιούχο)
 • Η 2η Ανοικτή Πρόσκληση στοχεύει στην παροχή οικονομικής υποστήριξης σε τρίτους φορείς (κόμβους καινοτομίας) για την εκπαίδευση των εταίρων που συμμετέχουν στα use cases, και των δικαιούχων της ανοικτής πρόσκλησης. Η εκπαίδευση περιλαμβάνει υπηρεσίες καθοδήγησης και επιτάχυνσης καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής καινοτομίας και της αξιοποίησης των αποτελεσμάτων σε μεγαλύτερη κλίμακα λαμβανομένων υπόψη των αφρικανικών ή ευρωπαϊκών επιχειρηματιών και νεοσύστατων επιχειρήσεων τροφίμων. Οι δράσεις θα υλοποιηθούν είτε σε εικονικό περιβάλλον είτε με φυσική παρουσία.
5 έργα για 5 δικαιούχους της 2ης Ανοικτής Πρόσκλησης
(200 χιλ. ευρώ - μέχρι 40 χιλ. ευρώ για κάθε δικαιούχο)
Our Recent Work

Recently Completed Projects

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit penatibsenectus, sem mus etiam pharetra lacus ac tortor vitae, amet tincidunt congue fusce ridiculus cubilia ad feugiat fames placerat

Οι Εταίροι μας

Ελάτε σε επαφή

Επικοινωνήστε μαζί μας

Έχετε απορίες; Ελάτε σε επαφή

Αντιμετώπιση Προκλήσεων στην Ασφάλεια Τροφίμων στον άτυπο τομέα της Αφρικής αξιοποιώντας καινοτόμες στρατηγικές και use cases

Συντονισμός έργου

Dr. Titilayo Falade
Headquarters & West Africa Hub PMB 5320, Oyo Road, Ibadan 200001, Oyo State, Nigeria

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ' ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Έρευνας (REA). Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η χορηγούσα αρχή δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις.

elEL