Oplossingen voor Voedselveiligheid uitdagingen
in de Afrikaanse informele sector

door innovatieve strategieën en use cases

Oplossingen voor Voedselveiligheid uitdagingen
in de Afrikaanse informele sector

door innovatieve strategieën en use cases

FS4Africa

Waar gaat het over?

FS4Africa richt zich op het verbeteren van Afrikaanse voedselveiligheidssystemen - met speciale aandacht voor de informele sector - door middel van lokale markttransformatie die de voedselzekerheid en regionale handel verbetert en tegelijkertijd de negatieve gevolgen voor het milieu, de biodiversiteit, de gezondheid en de samenleving vermindert.
0
PARTNERS
0
LANDEN
Hoofddoelen

FS4Africa’s Visie

Een beter begrip krijgen van de rol van voedselveiligheid

door het analyseren van de context, lokale waardeketens en use cases die gegevens en bewijsmateriaal genereren over handelsactoren in de informele sector.

Overheidsbeleid, bedrijfsconcepten en tools ontwikkelen

die lokale markten transformeren om de voedselveiligheid in de informele sector en mogelijke integratie in het formele voedselsysteem te verbeteren.

Co-ontwikkelen en co-creëren van oplossingen en business cases

in multi-actor-based benaderingen voor voedselveiligheid.

Oplossingen ontwikkelen, versnellen en opschalen via een netwerk van innovatiecentra

lokale kleine en middelgrote ondernemingen, starters en ondernemers betrekken en opleiden met het oog op lagere kosten voor certificering en conformiteitsbeoordeling.

De impact van voedselveiligheidsoplossingen beoordelen en hun risico's verminderen

over voedselzekerheid, circulariteit, duurzaamheid en biodiversiteit.

Oplossingen voor voedselveiligheid inbedden in strategische agenda's

voor beleidsvorming en onderzoek door betrokkenheid bij belanghebbenden en de samenleving.

Actueel nieuws

Het meest actuele nieuws over het project

Inschrijving Nieuwsbrief

Meer informatie over het project

Use Cases

Use Case 1:
Duurzaam aflatoxinebeheer
via een innovatiebenadering van voedselconvergentie

Aflatoxinebeheersing door (1) veredeling voor aflatoxineresistentie in basisgewassen maïs en aardnoten met vitamine E in Kenia en (2) duurzame versterking van samenwerkingsnetwerken door een voedselconvergentie-innovatie in Nigeria en Ghana. Het doel is om mycotoxinebeheer te introduceren.

Value chain: Aardnoot- en maïsvariëteiten
Deelnemende landen: Nigeria, Ghana, Kenia

Use Case 2:
Vermindering van het gebruik en misbruik van pesticiden

Bevorderen van oplossingen die het misbruik van pesticiden tijdens de productie en bij het beheer na de oogst van peulvruchten en groenten minimaliseren. Capaciteitsontwikkeling voor het gebruik van hermetische opslag, waaronder het gebruik van PICS-zakken en andere strategieën om het risico van blootstelling aan residuen van bestrijdingsmiddelen via de voeding, persistentie van residuen van bestrijdingsmiddelen in het milieu en antibioticaresistentie bij vee door overmatige blootstelling aan bestrijdingsmiddelen te verminderen.

Value chain: Peulvruchten en groenten
Deelnemende landen: Benin, Ghana, Nigeria

Use Case 3:
Veilige en gezonde groente- en visproductie via online platform en mobiele communicatie

De veiligheid garanderen van het water dat wordt gerecirculeerd in recirculerende aquacultuursystemen (RAS) waar zowel gekweekte vis als groenten worden geteeld, en van de producten die uit deze installaties worden geoogst voor gebruik als voedsel.

Value chain: Aquacultuur (vis en groenten)
Deelnemende landen: Nigeria, Cameroon

Use Case 4:
Microbiologische kwaliteit van tomaten
en bladgroenten van boer tot bord

Een einde maken aan de besmetting van tomaten en bladgroenten (geproduceerd en verkocht door kleine boeren) met bacteriële pathogenen zoals Escherichia coli en Salmonella spp. als gevolg van onhygiënische omstandigheden tijdens zowel de voor- als de naoogstfase van de productie.

Value chain: Tomaten en bladgroenten
Deelnemende landen: Zuid-Afrika

FS4Africa

Resultaten

Inventarisatie en aanbevelingen voedselveiligheidsbeleid

 • Onderzoeksmethodes en best practices voor voedselveiligheid (≥3 methodes en best practices voor voedselveiligheid geïdentificeerd en geanalyseerd)
 • Beleidsaanbevelingen (≥5 whitepapers met aanbevelingen/richtlijnen)

Kennis platform voedselveiligheid

 • Voedselveiligheid
  Kennisplatform
 • Wet- en regelgeving voedselveiligheid
 • Richtlijnen voor beleidsmakers om de voedselveiligheid te verbeteren

Verbetering van de voedselveiligheid

 • 1 reeks aanbevelingen en suggesties voor gevaren voor de voedselveiligheid en managementbehoeften in de informele sector
 • Food safety stakeholders e-map
 • Documentatie over pleitbezorging en communicatie (≥5 beleidsnota's voor data-gestuurde besluitvorming door beleidsmakers)
 • Modelaanpak voedselveiligheid (modelaanpak om de informele sector op te waarderen tot een semi-informele sector)
 • 4 pilot systemen om het nut van de aanpak te testen en te beoordelen
 • Lessons learned uit de use cases (Best practices en inzichten uit de toepassing van de oplossingen in de 4 use cases)

FS4Africa Ecosystem

 • Catalogus van Use Cases
 • FS4Africa innovatie netwerk (Een levendig en duurzaam innovatie ecosysteem met ≥200 lokale belanghebbenden)
 • Capaciteitsopbouw (≥10 incubatie- en versnellingsactiviteiten met ≥100 deelnemers aan het voedselsysteem die betrokken zijn bij de incubatie- en versnellingsactiviteiten)
 • Open calls innovatieve oplossingen (≥10 oplossingen ontwikkeld en aangenomen)
FS4Africa

Voedselveiligheid
Kennisplatform

Een online hub met de meest relevante en praktische kennis over voedselveiligheid voor Afrika. Het verbindt professionals en experts / deskundige organisaties op het platform met elkaar om kennisuitwisseling te vergemakkelijken.

Het platform zal realtime content en een community management systeem bevatten, bestaande uit het volgende:

 • Voedselveiligheid bibliotheek, met speciale taxonomie, filters en met voortdurende curatie om relevante nieuwe inhoud te vinden.
 • Zoekmachine: De database zal gemakkelijk doorzoekbaar zijn met behulp van dynamische zoektechnologie.
 • Tools voor samenwerking: Het platform zal een forumgedeelte bevatten voor samenwerking op het gebied van content.

OPEN CALLS

Om het groeitraject van voedselveiligheidsoplossingen te stimuleren, zal FS4Africa 2 Open Oproepen lanceren die gericht zijn op ten minste 15 projecten in totaal die Financal Support to Third Parties (FSTP) bieden, als een mechanisme om de impact van het project te maximaliseren en de uitbreiding van het netwerk te versnellen.

 • De 1e Open Call heeft tot doel financiële steun te verlenen aan onderzoeks- en technologiestakeholders (start-ups, SME's, onderzoeksorganisaties en andere multidisciplinaire actoren) om de zakelijke concepten en tools van het project te testen, te valideren en te verbeteren of om ideeën en tools te ontwikkelen die bijdragen tot de doelstellingen van het project en die vervolgens op de markt kunnen worden geïntroduceerd.
10 projecten voor 10 begunstigden van Open Call 1
(600k euro - tot 60k euro voor elke Third Party)
 • De 2e Open Call heeft tot doel financiële steun te verlenen aan derden (innovatiehubs) om use case partners, begunstigden van de open oproep op te leiden door mentoring en het versnellen van innovatieve bedrijfsconcepten, inclusief sociale innovatie en opschaling met het oog op Afrikaanse of Europese ondernemers en start-ups uit de voedingssector. De activiteiten kunnen virtueel of live zijn.
5 projecten voor 5 begunstigden van Open Call 2
(200.000 euro - tot 40.000 euro voor elke Third Party)
Our Recent Work

Recently Completed Projects

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit penatibsenectus, sem mus etiam pharetra lacus ac tortor vitae, amet tincidunt congue fusce ridiculus cubilia ad feugiat fames placerat

Neem contact met ons op

Contact

Vragen? Stel ze hier!

Addressing Food Safety Challenges in the African Informal sector through innovative strategies and use cases

Medegefinancierd door de Europese Unie. Opvattingen en meningen zijn echter uitsluitend die van de auteur(s) en weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs die van de Europese Unie of Research Executive Agency. Noch de Europese Unie, noch de subsidieverlenende instantie kan hiervoor verantwoordelijk worden gehouden.

nl_NLNL