Reševanje izzivov varnosti hrane
v afriškem neformalnem sektorju

z inovativnimi strategijami in primeri uporabe

Reševanje izzivov varnosti hrane
v afriškem neformalnem sektorju

z inovativnimi strategijami in primeri uporabe

FS4Africa

Za kaj gre?

FS4Africa si prizadeva izboljšati afriške sisteme varnosti hrane – s posebnim poudarkom na neformalnem sektorju – s preoblikovanjem lokalnega trga, krepitvijo prehranske varnosti in regionalnega trgovanja ob hkratnem zmanjševanju negativnih vplivov na okolje, biotsko raznovrstnost, zdravje in družbo.
0
PARTNERJEV
0
DRŽAV
Ključni cilji

Vizija FS4Africa

Boljše razumevanje vloge varnosti hrane

z analizo spodbudnega okolja, lokalnih vrednostnih verig in primerov uporabe, s katerimi se pridobivajo podatki in dokazi o akterjih trgovanja v neformalnem sektorju.

Razvoj vladne politike, poslovnih konceptov in orodij

ki preoblikujejo lokalne trge za izboljšanje varnosti hrane v neformalnem sektorju in morebitno vključitev v formalni prehranski sistem.

Sooblikovanje in soustvarjanje rešitev in poslovnih primerov

pri pristopih za varnost hrane, ki temeljijo na več akterjih.

Inkubirati, pospešiti in nadgraditi rešitve prek mreže inovacijskih stičišč

vključevanje in usposabljanje lokalnih MSP-jev, novoustanovljenih podjetij in podjetnikov z namenom nižjih stroškov certificiranja in ugotavljanja skladnosti.

Oceniti vpliv rešitev za varnost hrane in zmanjšati njihova tveganja

za prehransko varnost, krožnost, trajnost in biodiverziteto.

Vključitev rešitev za varnost hrane v strateške načrte

za oblikovanje politike in raziskave s sodelovanjem z zainteresiranimi stranmi in družbo.

Najnovejše novice

Najnovejše novice o projektu

Prijava na e-novice

Izvedite več o projektu

Primeri uporabe

Primer uporabe 1:
Sustainable Aflatoxin Management
through a Food Convergence Innovation approach

Nadzor aflatoksina z (1) vzgojo za odpornost na aflatoksin pri osnovnih pridelkih koruze in arašidov s koristmi vitamina E v Keniji in (2) trajnostno krepitvijo mrež sodelovanja s pomočjo inovacij na področju konvergence hrane v Nigeriji in Gani. Cilj je uvesti upravljanje mikotoksinov.

Vrednostna veriga: Sorte arašidov in koruze
Sodelujoče države: Nigerija, Gana, Kenija

Primer uporabe 2:
Zmanjšanje uporabe in
zlorabe pesticidov

Spodbujati rešitve, ki zmanjšujejo zlorabo pesticidov med pridelavo in pri ravnanju s stročnicami in zelenjavo po spravilu. Razvoj zmogljivosti za uporabo hermetičnega skladiščenja, vključno z uporabo vrečk PICS, in druge strategije za zmanjšanje tveganja izpostavljenosti prehrane ostankom pesticidov, obstojnost ostankov pesticidov v okolju, odpornost živine na antibiotike zaradi prekomerne izpostavljenosti pesticidom.

Vrednostna veriga: Stročnice in zelenjava
Sodelujoče države: Benin, Gana, Nigerija

Primer uporabe 3:
Varna in zdrava pridelava zelenjave in rib s pomočjo spletne platforme in mobilne komunikacije

Zagotavljanje varnosti vode, ki kroži v obtočnih ribogojnih sistemih (RAS) za gojenje rib in zelenjave, ter proizvodov, pridelanih v teh obratih, za uporabo v prehrani.

Vrednostna veriga: Akvakulture (ribe in zelenjava)
Sodelujoče države: Nigerija, Kamerun

Primer uporabe 4:
Mikrobiološka kakovost paradižnika
in zelenolistne zelenjave od vil do vilic

Odpraviti kontaminacijo paradižnika in zelenolistne zelenjave (ki jo pridelujejo in prodajajo mali kmetje) z bakterijskimi patogeni, kot sta Escherichia coli in Salmonella spp, zaradi nehigienskih razmer v fazi pred in po spravilu pridelka.

Vrednostna veriga: Paradižnik in zelenolistna zelenjava
Sodelujoče države: Južna Afrika

FS4Africa

Rezultati

Popis in priporočila politike varnosti hrane

 • Pristopi in najboljše prakse na področju varnosti hrane (≥3 opredeljeni in analizirani pristopi in najboljše prakse na področju varnosti hrane)
 • Priporočila politike (≥5 belih knjig s priporočili/smernicami)

Stičišče za izmenjavo znanja o varnosti hrane

 • Platforma znanja o varnosti hrane
 • Zakonodajno in regulativno področje varnosti hrane
 • Smernice za oblikovalce politik za izboljšanje varnosti hrane

Okvir za izboljšanje varnosti hrane

 • 1 sklop priporočil in predlogov glede tveganj za varnost hrane in potreb po upravljanju v neformalnem sektorju
 • E-zemljevid zainteresiranih strani za varnost hrane
 • Dokumentacija o zagovorništvu in komuniciranju (≥5 poročil o politiki za odločanje oblikovalcev politik na podlagi podatkov)
 • Modelni pristop mezzanine za varnost hrane (Vzorčni pristop za dvig neformalnega sektorja v polneformalni sektor)
 • 4 pilotni sistemi za testiranje in pregled uporabnosti pristopa
 • Spoznanja iz primerov uporabe (Najboljše prakse in ugotovitve pri uvajanju rešitev v štirih primerih uporabe)

FS4Afrika Ekosistem

 • Katalog primerov uporabe
 • Inovacijska mreža FS4Africa (živahen in trajnosten inovacijski ekosistem z ≥ 200 lokalnimi zainteresiranimi stranmi)
 • Krepitev zmogljivosti (≥10 inkubacijskih in pospeševalnih dejavnosti s ≥100 udeleženci prehranskega sistema, vključenimi v inkubacijske in pospeševalne dejavnosti)
 • Inovativne rešitve javnega razpisa (≥10 razvitih in sprejetih rešitev)
FS4Africa

Platforma znanja o varnosti hrane

Spletno stičišče, ki gosti najbolj relevantno in praktično znanje o varnosti hrane za Afriko. Platforma bo povezovala strokovnjake/strokovne organizacije in poznavalce ter tako omogočila izmenjavo znanja.

Platforma bo vključevala vsebine v realnem času in sistem za upravljanje skupnosti, ki ga sestavljajo:

 • Knjižnica vsebin o varnosti hrane z namensko taksonomijo, filtri in stalnim urejanjem za pridobivanje ustreznih novih vsebin.
 • Iskalnik: Podatkovno bazo z vsebino bo mogoče enostavno iskati z uporabo tehnologije dinamičnega iskanja.
 • Orodja za sodelovanje: platforma vključuje razdelek foruma za sodelovanje pri vsebini.

JAVNI RAZPIS

Za spodbujanje rasti rešitev za varnost hrane bo FS4Africa izvedel 2 javna razpisa, ki bosta ciljala vsaj na skupno 15 projektov in zagotovila finančno podporo tretjim osebam (FSTP), kot mehanizem za maksimizacijo vpliva projekta in pospešitev širitve omrežja.

 • Cilj prvega javnega razpisa je zagotoviti finančno podporo raziskovalnim in tehnološkim deležnikom (start-up podjetjem, MSP, raziskovalnim organizacijam in drugim multidisciplinarnim akterjem) za testiranje, potrjevanje in izboljšanje poslovnih konceptov in orodij projekta ali razvoj idej in orodij, ki prispevajo k ciljem projekta, ki se lahko nato predstavijo na trgu.
10 projektov za 10 upravičencev prvega javnega razpisa
(600 000 EUR - do 60 000 EUR za vsako tretjo osebo)
 • Cilj drugega javnega razpisa je zagotoviti finančno podporo tretjim osebam (inovacijskim stičiščem) za usposabljanje partnerjev za primere uporabe, upravičencem javnega razpisa z zagotavljanjem mentorstva in pospeševanjem inovativnih poslovnih konceptov, vključno s socialnimi inovacijami in povečevanjem obsega za afriške ali evropske podjetnike in start-up podjetja s področja živilske industrije. Dejavnosti so lahko virtualne ali osebne.
5 projektov za 5 upravičencev drugega javnega razpisa
(200 000 EUR - do 40 000 EUR za vsako tretjo osebo)
Naša nedavna dela

Nedavno zaključeni projekti

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit penatibsenectus, sem mus etiam pharetra lacus ac tortor vitae, amet tincidunt congue fusce ridiculus cubilia ad feugiat fames placerat

Stopite v stik z nami!

Kontaktirajte nas

IMATE VPRAŠANJA? KONTAKTIRAJTE NAS!

Reševanje izzivov varnosti hrane v afriškem neformalnem sektorju z inovativnimi strategijami in primeri uporabe

Financira Evropska unija. Izražena stališča in mnenja so izključno mnenja avtorja(-ev) in ne odražajo nujno stališč in mnenj Evropske unije ali Izvajalske agencije za raziskave. Evropska unija in organ, ki dodeli pomoč, za njih nista odgovorna.

sl_SISL