FSH

Foodscale Hub Greece

ASSOCIATION FOR ENTREPREUNERSHIP AND INNOVATION ASTIKI MI KERDOSKOPIKI ETAIREIA

Foodscale  Hub (FSH) je studio tveganega kapitala, ki se osredotoča na ustanovitelje agroživilskih tehnologij - v vseh delih agroživilske vrednostne verige, v vseh fazah njihove poti. Z drzno zavezanostjo gospodarski, okoljski in družbeni trajnosti Foodscale Hub hkrati deluje kot ustvarjalec trga in inovator novih in inovativnih živilskih izdelkov, ki so zdravi in manj škodljivi za okolje. S svojim strokovnim znanjem FSH podpira inovacije na področju živil, ustvarjalnost in digitalno preobrazbo ter zagotavlja rešitve za trajnostno rast prehranskih blagovnih znamk.

Vloga v projektu

Vodja WP 5:Gradnja ekosistema, pospešitev in nadgradnja"

Reševanje izzivov varnosti hrane v afriškem neformalnem sektorju z inovativnimi strategijami in primeri uporabe

Financira Evropska unija. Izražena stališča in mnenja so izključno mnenja avtorja(-ev) in ne odražajo nujno stališč in mnenj Evropske unije ali Izvajalske agencije za raziskave. Evropska unija in organ, ki dodeli pomoč, za njih nista odgovorna.

sl_SISL